19-05-2020 | Администратор |

Програма за 18 май (понеделник)

Часовете започват от 9:40ч.

 1. Български език – Пиша кратки съобщения и електронни писма
 2. Български език – Пиша кратки съобщения и електронни писма
 3. Час на класа – БДП
 4. Английски език – от 11:50ч.
 5. Информационни технологии – от 12.30ч.
 6. Физкултура – Любими упражнения

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 18 май (понеделник)

 1. Решаване на тестове в liveworksheets.com

Програма за 19 май (вторник)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. Четене – стихотворението „Нещо хубаво“ (упр.)
 2. Български език – Време на глагола (годишен преговор)
 3. Математика – Урок 126 (годишен преговор)
 4. Музика – химн „Св. Св. Кирил и Методий“ (Върви народе възродени)
 5. Компютърно моделиране – от 11.50ч.
 6. Модул – „Народни хора и танци“
 7. Проверка на домашни, самоподготовка и тестове – индивидуални консултации!

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 19 май (вторник)

 1. Български език – …
 2. Математика – учебна тетрадка стр. 46/зад. 1 и 2.
 3. Музика – …
  Химн „Св. Св. Кирил и Методий“ (Върви народе възродени) – вижте текста оттук:

Програма за 20 май (сряда)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. Български език – ИУЧ (ЗИП) – Правопис на думи с: ръ, ър, лъ, ъл, ств, здн (упр.)
 2. Английски език – от 9:40ч.
 3. Математика – Урок 127 (годишен преговор)
 4. Български език – Изходящ контрол – Вече знам и мога
 5. Музика – песента „Сладкопойна чучулига“
 6. Човек и природа – Човекът и природата (годишен преговор)

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 20 май (сряда):

 1. Нови тестове по 4 предмета – liveworksheets.com
 2. Български език – учебник, изходящ контрол, вар. II.
 3. Математика – учебна тетрадка, стр. 47/зад. 2 и 3.
 4. Музика

Песента „Сладкопойна чучулига“:

Програма за 21 май (четвъртък)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. Математика – Урок 128 (годишен преговор)
 2. Английски език – от 10:20ч.
 3. Четене – Рицар – шаран (упр.)
 4. Човек и общество – Какво научих по ЧО в 4-ти клас (годишно обобщение)
 5. Физкултура – Любими упражнения
 6. * Индивидуални и групови консултации, проверка на домашни работи.

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 21 май (четвъртък):

 1. Решаване на тестове в liveworksheets.com
 2. Математика – учебна тетрадка – стр. 48/зад. 1 и 6.
 3. Четене – учебна тетрадка – стр. …/довършване всички упражнения.
 4. Човек и общество – учебна тетрадка – стр. …/всички упражнения.

Програма за 22 май (петък)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. БЕЛ – ИУЧ – Правопис на струпани съгласни (упр.)
 2. Четене – стихотворение „Венец за Кирил и Методий“
 3. Технологии – от 10:20ч.
 4. Математика – Урок 129 (годишен преговор)
 5. Човек и природа – Проверете какво сте научили (годишен преговор)

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 22 май (петък):

 1. Решаване на тестове в liveworksheets.com
 2. Изобразително изкуство – самостоятелна работа: 24 май – ден на славянската писменост
 3. Математика – учебна тетрадка – стр. 49/зад. 1, 2 и 3.
 4. Четене – учебна тетрадка – стр. …/всичко.

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!