11-05-2020 | Администратор |

Програма за 11 май (понеделник)

Часовете започват от 9:40ч.

 1. Български език – Поправка подробен преразказ на разказ
 2. Български език – Извънкласно четене – Римите на Руми; Пиша стихове.
 3. Час на класа – Всички сме различни
 4. Английски език – от 11:50ч.
 5. Информационни технологии – от 12.30ч.
 6. Физкултура – Народни хора и танци

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 11 май (понеделник)

 1. Решаване на тестове в liveworksheets.com

Програма за 12 май (вторник)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. Четене – Приказка с калпак (арменска приказка)
 2. Български език – Антоними и синоними (годишен преговор)
 3. Математика – Урок 122 (годишен преговор)
 4. Музика – песента „Върви вземи“
 5. Компютърно моделиране – от 11.50ч.
 6. Модул – „Дунавско хоро“ (вижте видео от предната седмица)
 7. Проверка на домашни, самоподготовка и тестове – индивидуални консултации!

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 12 май (вторник)

 1. Български език – …
 2. Математика – учебна тетрадка стр. 42/зад. 1,2,3,4,5,6,7 и 8.
 3. Музика – …
  Песента „Върви вземи“:

Програма за 13 май (сряда)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. Български език – ИУЧ (ЗИП) – Време на глагола (упр.)
 2. Английски език – от 9:40ч.
 3. Математика – Урок 123 (годишен преговор)
 4. Български език – Видове изречения по състав
 5. Музика – песента „Къде остана детството“
 6. Човек и природа – Болести

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 13 май (сряда):

 1. Нови тестове по 4 предмета – liveworksheets.com
 2. Български език – учебник, стр. 84/упр. 4.
 3. Математика – учебна тетрадка, стр. 43/зад. 1 и 2.
 4. Човек и природа – тест №10 (снимане и изпращане)
 5. Музика

Песента „Къде остана детството – Асен Кисимов

Песента „Ако си дал – Емил Димитров“:

Песента „Месечинко, чакай – Росица Кирилова“:

Песента „Бог да е с теб – Росица Кирилова“:

Програма за 14 май (четвъртък)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. Математика – Урок 124 (годишен преговор)
 2. Английски език – от 10:20ч.
 3. Четене – Приказка с калпак (упр.)
 4. Човек и общество – Какво научих в 4-ти клас (годишно обобщение)
 5. Физкултура – Народни хора и танци
 6. * Индивидуални и групови консултации, проверка на домашни работи.

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 14 май (четвъртък):

 1. Решаване на тестове в liveworksheets.com
 2. Математика – учебна тетрадка – стр. …/зад. …; учебник – стр. …/зад. …
 3. Четене – учебна тетрадка – стр. …/довършване всички упражнения.
 4. Човек и общество – учебна тетрадка – стр. …/всички упражнения.

Програма за 15 май (петък)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. БЕЛ – ИУЧ – Съвместна употреба на глаголни времена
 2. Четене – „Нещо хубаво“ – Иван Цанев
 3. Технологии – от 10:20ч.
 4. Математика – Урок 125 – текстови задачи (годишен преговор)
 5. Човек и природа – Проверете какво сте научили (годишен преговор)

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 15 май (петък):

 1. Решаване на тестове в liveworksheets.com
 2. Изобразително изкуство – самостоятелна работа – …
 3. Математика – учебна тетрадка – стр. …/зад. …
 4. Четене – учебна тетрадка – стр. …/всичко.

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!