03-04-2020 | Администратор |

Програма за 6 април (понеделник)

Часовете започват от 9:40ч.

 1. Български език – тетрадка №3 и учебник – Пиша подробен преразказ на приказка
 2. Български език – Пиша подробен преразказ на приказка
 3. Час на класа – БДП
 4. Английски език – от 11:50ч.
 5. Информационни технологии – от 12.30ч.

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 6 април (понеделник)

 1. Решаване на тестове в liveworksheets.com
 2. БЕЛ – подробен преразказ на приказката „Щастливото рибарче“.

От г-жа Стоянова за цялата седмица:

 1. Да си припомнят видовете изречения – съобщително, въпросително, възклицателно и подбудително. Да напишат по пет изречения от всеки вид.
 2. Традиционната една страница задачи от последните уроци по математика.
 3. Четене на уроците по ЧО – имат да запомнят много факти – нека ги напишат в тетрадката – години, личности, събития.
 4. Четене на непознат текст – да напишат в тетрадката заглавието, автора, героите и основните моменти.
 5. За удоволствие да си направят проект на поздравителна картичка за Великден.

Програма за 7 април (вторник)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. Четене – Читанка – Том Сойер
 2. Български език – Време на глагола
 3. Математика – Деление на многоцифрено число с двуцифрено (упр.)
 4. Музика – Огреяла месечинка
 5. Компютърно моделиране – от 11.50ч.
 6. Проверка на домашни, самоподготовка и тестове – индивидуални консултации!

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 7 април (вторник)

 1. Български език – учебна тетрадка – стр. 18/упр. 4.
 2. Математика – учебна тетрадка стр. 18/зад. 1; учебник – стр. 114/зад. 1 и 2.
 3. Четене – прочитане „Том Сойер“ – 3 пъти.
 4. Музика – преписване на песента „Огреяла месечинка“.
  Песента „Огреяла месечинка“:

  Песента „Дядовият грамофон“:

  Самоподготовка/Пеене. Първо тренирайте, след това ми направете аудио-съобщение през вайбър. Ако сбъркате по време на записа – не го изпращайте, а започнете отначало. Срок: до следващия вторник (21 април 2020).

Програма за 8 април (сряда)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. Български език – ИУЧ (ЗИП) – Правопис на числителни имена
 2. Английски език – от 9:40ч.
 3. Математика – Деление на многоцифрено число с двуцифрено (упр.)
 4. Български език – Сегашно време на глагола
 5. Човек и природа – Организмите и тяхната среда на живот; тест.

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 8 април (сряда):

 1. Нови тестове по 4 предмета – liveworksheets.com
 2. Български език – учебна тетрадка, стр. 20/упр. 2 и 3.
 3. Математика – учебна тетрадка, стр. 19/зад. 2 и 3; учебник – стр. 115/зад. 1 и 2.

Програма за 9 април (четвъртък)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. Математика – Умножение и деление на многоцифрено число с двуцифрено (упр.)
 2. Английски език – от 10:20ч.
 3. Четене – Том Сойер
 4. Човек и общество – Българското общество по пътя към обединена Европа
 5. * Индивидуални и групови консултации, проверка на домашни работи.

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 9 април (четвъртък):

 1. Решаване на тестове в liveworksheets.com
 2. Математика – учебна тетрадка – стр. 20/задачи 2 и 4.
 3. Четене – учебна тетрадка – стр. 45/довършване всички упражнения.
 4. Човек и общество – учебна тетрадка – стр. 28/всички упражнения.

Програма за 10 април (петък)

Часовете започват от 9:00ч.

 1. БЕЛ – ИУЧ – Глагол (упр.)
 2. Четене – разказ „Срещу Великден“ („Пролетна песен“ от Иван Давидков)
 3. Технологии – от 10:20ч.
 4. Математика – Решаване на задачи за обиколка и лице на правоъгълник (упр.)
 5. Човек и природа – Хранене и дишане при човека

Самоподготовка/тестове/домашна работа от 10 април (петък):

 1. Решаване на тестове в liveworksheets.com
 2. Изобразително изкуство – самостоятелна работа – украси на великденски яйца.
 3. Математика – учебна тетрадка – стр. 21/зад. 2.
 4. Четене – учебна тетрадка – стр. 46/всичко.

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!